Blauwe diesel powered by neste MY

Neste werkt mee aan de Elfwegentocht om bij te dragen aan een Fossielvrij Friesland

Neste is verheugd deel uit te maken van de ‘Freonen fan Fossylfrij Fryslân’ (Vrienden van Fossielvrij Friesland) en ondersteunt de Elfwegentocht bij het bereiken van haar fossielvrije doelstellingen. Tijdens de Elfwegentocht zal er Blauwe Diesel powered by Neste MY op geselecteerde tankstations door de provincie Friesland worden verkocht .

Neste MY Renewable Diesel is 100% HVO (hydro-behandelde plantaardige olie, die is geclassificeerd als een geavanceerde biobrandstof), volledig geproduceerd uit hernieuwbare en duurzame grondstoffen in de raffinaderij van Neste in Rotterdam. De chemische samenstelling is vergelijkbaar met conventionele dieselbrandstof. Het gedraagt ​​zich net als een traditionele fossiele diesel, dus er zijn geen aanpassingen nodig aan de motoren of de distributiesystemen. Vergeleken conventionele diesel zijn de CO2-emissies van Neste MY Renewable Diesel opmerkelijk lager.

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) creëert duurzame oplossingen voor de transport- en zakelijke sector en voorziet in de vraag van consumenten. Met ons brede assortiment aan hernieuwbare producten kunnen onze klanten de uitstoot naar het klimaat verminderen. Wij zijn ’s werelds grootste producent van hernieuwbare diesel uit afval- en reststromen, en we leveren ook duurzame oplossingen aan de luchtvaart- en plasticindustrie. We zijn tevens een technologisch geavanceerde raffinadeur van hoogwaardige olieproducten. We willen een betrouwbare partner zijn met gewaardeerde expertise op het gebied van onderzoek en duurzame activiteiten. In 2017 bedroeg de omzet van Neste 13,2 miljard euro. In 2018 werd Neste tweede op de Global 100-lijst van de meest duurzame bedrijven ter wereld. Meer info: neste.nl

English version below

Neste is partnering with the Elfwegentocht event in the Netherlands to support the Fossil-Free Friesland project

Neste is delighted to be part of  the Fossil-Free Friesland movement, and to support the Elfwegentocht event in reaching its fossil-free targets, with the help of Blauwe Diesel powered by Neste MY. At the time of the Elfwegentocht event, Blauwe Diesel powered by Neste MY will be sold at selected stations throughout the Friesland province.

Neste MY Renewable Diesel is a 100% HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, classified as Advanced Biofuel), which is produced entirely from renewable and sustainable raw materials in Neste’s Rotterdam refinery. Its chemical composition is comparable to conventional diesel fuel. It behaves just like conventional fossil diesel, so no modifications are needed into the engines or distribution systems. Compared to conventional diesel, the CO2 emissions of Neste MY Renewable Diesel are remarkably lower.

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) creates sustainable solutions for transport, business, and consumer needs. Our wide range of renewable products enable our customers to reduce climate emissions. We are the world’s largest producer of renewable diesel refined from waste and residues, introducing renewable solutions also to the aviation and plastics industries. We are also a technologically advanced refiner of high-quality oil products. We want to be a reliable partner with widely valued expertise, research, and sustainable operations. In 2017, Neste’s revenue stood at EUR 13.2 billion. In 2018, Neste placed 2nd on the Global 100 list of the most sustainable companies in the world. Read more: neste.nl

Neste: Leaving a healthier planet for our children

We believe in leaving a healthier planet for our children by creating responsible choices every day. Read more about the leaps we’re taking towards a better future here: http://bit.ly/2d2YoX3

Tanklocaties blauwe diesel