Spelregels Griene Estafette

 • Er mag 1 leerling per onderdeel meedoen.
 • De reserve-leerlingen mogen ondersteuning geven door bijv. de skelter eenmalig weg te duwen bij de start, de fiets startklaar neer te zetten, de sup vast te houden voor de start.
 • Er mag niet van de route worden afgeweken.
 • De routes worden aangegeven met sjablonen en borden.
 • Er is 1 stoplicht op de fietsroute en die moet volgens de verkeersregels worden genomen.
 • Er word verwacht dat de verkeersregels worden nageleefd te allen tijde.
 • Fysiek contact is uitgesloten, bij fysiek contact zal het team worden uitgesloten van de race.
 • Elk team krijgt een balletje dat als estafettestokje dient.
 • Het balletje moet in bezit zijn van de leerling die het onderdeel afneemt.
 • Zodra het balletje over wordt genomen door de volgende leerling betekent dat het startpunt voor het volgende onderdeel.
 • Het balletje mag worden overgegooid of worden doorgegeven aan de leerling die met het volgende onderdeel start.
 • Het balletje wordt sowieso overgegooid met de wisseling tussen het hardlopen en suppen omdat hier een weg tussen zit. Zo hoeven de leerlingen geen oversteek te maken in de strijd van de wedstrijd. Degene die hardloopt komt eerst over de finishlijn waarna het balletje mag worden overgegooid naar degene die klaarstaat op de sup.
 • Het evenement zal onder toeziend oog van scheidsrechters scherp in de gaten worden gehouden.
 • Bij overtredingen zal er een tijdstraf worden opgelegd van een aantal minuten/seconden afhankelijk van de zwaarte van de overtreding.
Screenshot flyer griene estafette