ik doch mei 20x20

Neste steunt Fossylfrij Fryslân en doet mee aan de Elfwegentocht

De Elfwegentocht is een twee weken durend evenement in juli waarbij inwoners van de provincie Friesland op fossielvrije brandstof zullen reizen. Friesland is de eerste provincie in Nederland die 100% hernieuwbare diesel aanbiedt bij lokale tankstations. De hernieuwbare diesel heet Blauwe Diesel powered by Neste MY. Blauwe Diesel is een duurzaam alternatief voor conventionele diesel. Het reduceert de uitstoot van broeikasgassen met 89% en vermindert uitlaatgassen.

“We zijn verheugd deel uit te maken van de ‘Freonen fan Fossylfrij Fryslân’ (Vrienden van Fossielvrij Friesland) en ondersteunen de Elfwegentocht bij het bereiken van haar fossielvrije doelstellingen. Met onze lokale distributeur Future Fuels Wholesale introduceren we Blauwe Diesel powered by Neste MY op de Nederlandse markt”, zegt Peter Zonneveld, Verkoopdirecteur bij Neste.

“We hebben bijzonder uitgekeken naar de verkoop van Blauwe Diesel bij tankstations in Friesland. Het is een fossielvrije oplossing die we nog niet hadden. Nu kunnen alle dieselauto’s deelnemen aan het fossielvrije evenement, naast voertuigen die rijden op elektriciteit, biogas, zonne- en windenergie. We zijn erg blij dat Neste ons evenement en de fossielvrije beweging in Friesland ondersteunt”, zegt Bouwe de Boer, projectleider van ‘Freonen fan Fossylfrij Fryslân’.

Blauwe Diesel powered by Neste MY is een 100% HVO, een hydro-behandelde plantaardige olie, die is geclassificeerd als geavanceerde biobrandstof, volledig geproduceerd uit hernieuwbare en duurzame grondstoffen in de raffinaderij van Neste in Rotterdam. De chemische samenstelling is vergelijkbaar met conventionele dieselbrandstof. Het gedraagt zich net als een traditionele fossiele diesel, dus er zijn geen aanpassingen nodig aan de motoren of de distributiesystemen.

Ten tijde van de Elfwegentocht wordt Blauwe Diesel powered by Neste MY verkocht bij geselecteerde Tamoil, Veenema en Postma tankstations in heel Friesland.

Neste ik doch mei