Algemene regels Griene Estafette

  • De skelter mag worden omgebouwd zolang je daarmee fossielvrij blijft voortbewegen en het veilig blijft.
  • Bij het niet kunnen aanleveren van een eigen skelter wordt er een exemplaar beschikbaar gesteld door de organisatie.
  • Fietsen, polsstokken en supboards worden beschikbaar gesteld door de organisatie.
  • Er zullen duikers en verkeersregelaars aanwezig zijn om de veiligheid van de leerlingen te waarborgen.
  • Een half uur voor de start moet het team aangemeld zijn.
  • Voor en na het evenement zijn er kleedkamers beschikbaar voor het omkleden van de leerlingen.
  • Er wordt verwacht dat na 14:00 uur alle teams binnen zijn, en dan zal de prijsuitreiking bij de Waterpoort plaatsvinden.
  • Wij verwachten dat de teams een leuke aankleding voor hun team verzinnen (t-shirts, versierde skelter, mascotte….etc)
  • Elk team verzint een eigen teamnaam en geeft dit door bij opgave van de Griene Estafette
Screenshot flyer griene estafette