Alle basisscholen kunnen meedoen!

4 juli in de agenda!

Alle basisscholen kunnen meedoen met de Elfwegentocht, want voor elke bouw is een leuk en leerzaam programma ontwikkeld. Zet vast 4 juli in je agenda want dan wordt er een groot evenement georganiseerd waarbij alle groep-achters die de lesbrief over veilig fietsen hebben gevolgd die dag meedoen aan de finale van de Elf-meter-test. En ook voor de jongere leerlingen is er een programma!

Kijk hier voor de lesbrieven voor de onder-, midden en bovenbouw.

Tjek van Omrop Fryslan

Het programma Tjek van Omrop Fryslan gaan vanaf april tot juli wekelijks aandacht besteden aan de basisschool groepen uit de middenbouw die bouwen aan een zeepkist en/of ander voertuig. Ideeën hiervoor vind je onder de lesbrieven. Zij komen langs om te praten met een stel geïnspireerde kids die zowel binnen als buiten schooltijd werken aan hun voertuig voor de toekomst.

Pabostudenten geven Elfwegentochtles

De PABO studenten van i.i.g. De NHL gaan vanaf februari rond op scholen om de lesbrieven uit te voeren. Zij werken tevens aan hun eigen lessen over duurzame mobiliteit, de energietransitie en de Elfwegentocht.

Meer doen

Maar er is meer te doen: leerlingen kunnen hun ouders vragen om níet met de benzine auto naar school te worden gebracht, bijvoorbeeld. En leraren geven natuurlijk het goede voorbeeld door met de fiets naar het werk te komen en het thema ‘duurzaam vervoer’ te bespreken in de klas. Al deze ideeën zijn ook te vinden in de lesbrieven op: https://elfwegentocht.nl/lesmateraal-basisonderwijs/

Basisscholieren voor Oldehove tijdens de bekendmaking van de Elfwegentocht.