Jaap de Vries - DZyzzion

Interview: “Duurzaamheid gaat over bewuste keuzes maken”

Jaap de Vries ondersteunt met zijn adviesbureau DZyzzion bedrijven en organisaties op het gebied van duurzaamheid. De Vries is bovendien nauw betrokken bij de Freonen fan Fossylfrij Fryslân, dat zich aan de hand van meerdere projecten inzet voor een Fryslân, onafhankelijk van fossiele brandstoffen. Eén van de projecten om deze doelstelling te realiseren is ‘100 bedrijven fossielvrij’, waarvan hij de aanjager is.

“Doel hierbij is om eind 2018 honderd Friese bedrijven te hebben, die niet langer gebruikmaken van fossiele brandstoffen in hun gebouwen, bedrijfsprocessen en mobiliteit”, vertelt De Vries. “Wij helpen bedrijven met een concreet actieplan om dit te bereiken en brengen hen bijvoorbeeld in contact met installateurs en leveranciers van bepaalde technieken om de verduurzaming te realiseren. Binnen deze groep bedrijven hebben we koplopers, organisaties die het goede voorbeeld geven en vooroplopen. DZyzzion (spreek uit: Decision, verwijzend naar het maken van bewuste keuzes op duurzaamheidsgebied, red.) onderneemt zelf ook fossielvrij.”

Duurzame toekomst
De nieuwsberichten over duurzaamheid volgen elkaar de laatste tijd snel op. Volgens Jaap staan we nog maar aan het begin van de duurzame revolutie. “Ik denk dat het veel harder gaat dan de meeste mensen denken. De ontwikkelingen gaan momenteel exponentieel. Als je kijkt naar de kosten van accu’s: die dalen momenteel met 16 procent per jaar. Ik verwacht dat in 2025 de helft van alle nieuw verkochte auto’s in Europa elektrisch is. In Nederland misschien nog wel iets eerder.”

Een project dat deze transitie volgens De Vries kan versnellen is de Elfwegentocht. “De twee fossielvrije mobiliteitsweken van 1 t/m 14 juli 2018 in Fryslân zorgen voor het besef bij de Friese bevolking en bedrijven dat fossiele brandstoffen niet nodig zijn bij mobiliteit. Er zijn genoeg opties: je kunt elektrisch rijden of op groengas en blauwe diesel. Het voordeel van elektrische auto’s is dat ze over een aantal jaar goedkoper zijn dan brandstofauto’s. Er zit namelijk niet zoveel in een elektrisch voertuig: behalve een kleine elektromotor heb je wat elektronica en de accu. Bovendien zijn ze beter en veel schoner. Ik raad bedrijven en particulieren aan om geen nieuwe brandstofauto meer te kopen, want die is over 5 jaar niks meer waard.”

Subsidie
Gedurende het gesprek wil De Vries een hardnekkig misverstand uit de weg ruimen. “Veel mensen stellen dat zaken als elektrisch rijden, zonnepanelen en windmolens alleen mogelijk zijn door subsidie. Dat is onzin. De subsidies op fossiele brandstoffen zijn – wereldwijd gezien – veel groter dan op duurzame energie. Er bestaan wel financiële bijdrages om de duurzame transitie mogelijk te maken, maar na verloop van tijd is het zo goedkoop dat deze niet meer nodig zijn; dat geldt niet voor fossiele brandstoffen. Die hebben door de jaren heen altijd ontzettend veel overheidssteun gekregen, drie tot vier keer zoveel als wat er naar duurzame energie gaat. Als je in een benzine- of dieselauto rijdt wordt je in feite zwaar gesubsidieerd door de overheid”, aldus De Vries.

“Nu in een goedkope brandstofauto rijden, gaat echter ten koste van onze kinderen. Hoe langer we wachten met het aanpakken van fossiele brandstoffen, hoe hoger de kosten in de toekomst zullen zijn. Uiteindelijk gaat duurzaamheid vooral om een bewuste keuze maken tussen korte termijn en lange termijn.”

Kijk voor meer informatie over fossielvrij ondernemen en de koploperbedrijven binnen de Freonen op https://www.fossielvrijondernemen.nl.

Tekst: Richard Tjalsma