buurauto persbericht

Drie elektrische Buurauto’s aangekomen in Friesland

Vanaf vandaag rijden er drie elektrische Buurauto’s in Friesland. Buurauto zet deze drie auto’s tot 14 juli gratis in bij duurzame Friese organisaties in het kader van de Elfwegentocht. Iedere twee weken verhuizen de auto’s naar een ander dorp. Zo maken tot 14 juli honderden Friezen op een laagdrempelige manier kennis met elektrisch rijden en autodelen. De Energie Coöperaties Garyp, de Friese Milieufederatie en Buurkracht namen vandaag de drie auto’s in ontvangst. De Elfwegentocht is verrukt van het plan: “elektrische deelauto’s zijn de toekomst! Deelauto’s kunnen makkelijk de tweede auto van een gezin vervangen, en zo komt er meer ruimte voor groen op straat!”. De Elfwegentocht verwacht dat veel Energie Coöperaties de kans zullen aangrijpen, om na deze introductie daadwerkelijk een of meerdere deelauto’s aan te schaffen.

Buurautotocht
Vanaf maandag 6 mei staan er twee elektrische auto’s bij energie coöperatie Garyp en één in Leeuwarden die zal worden gedeeld door de Milieufederatie en Buurkracht. Na twee weken verhuizen de auto’s door naar EC’s Mei-inoar Grien in Aldeboarn en Ferwerderadiel. Van 4 tot 18 juni staan de auto’s in Wommels en wederom in Leeuwarden en de laatste twee weken voor de Elfwegentocht bij de EC’s in Baard en Ooststellingwerf. De auto’s worden gratis neergezet en de gebruikers betalen een kleine kilometervergoeding. De groep mensen die de auto’s het meest enthousiast inzet, wint een auto om te gebruiken tijdens de Elfwegentocht van 1-14 juli.

Buurauto – de elektrische deelauto
Buurauto wordt steeds populairder en breidt snel uit in het hele land. Alleen in Friesland nog niet. Met buren in de straat of de wijk, binnen een VVE of een energie coöperatie wordt een of meerdere deelauto’s neergezet. Met een app reserveer, open en reken je de auto af. Samen maak je afspraken over het gebruik. Eén deelauto kan meerdere andere auto’s vervangen en is voor mensen die minder dan 15.000 km per jaar rijden goedkoper dan een eigen auto. Door het gebruik van deelauto’s daalt de uitstoot en komt er meer ruimte in de straat voor kinderen om te spelen. Lees meer: buurauto.frl

Friese EC’s over het plan
Buurauto werkt in de rest van Nederland al samen met verschillende Energie Coöperaties. Sanne Hodzelmans van EC. De Eendracht in Oosterwolde: “wij gaan interviews houden in de auto’s en muzikanten laten spelen. Zo maken we het zo leuk voor mensen die voor het eerst elektrisch rijden, dat ze nooit meer anders willen.” Jacob Miedema van EC Garyp: “deze kans van Buurauto komt op een uitgelezen moment , want we overwegen om in de toekomst als Coöperatie zelf een deelauto aan te schaffen en nu kunnen we eerst eens uit proberen. We zullen zoveel mogelijk de auto’s laden met de opgewekte stroom van ons eigen zonnepark.”

Elfwegentocht
Van 1-14 juli reist heel Friesland fossielvrij om klimaatverandering tegen te gaan. De Friezen willen weer een Elfstedentocht! Het worden twee weken feest zonder een druppel liter of benzine, waar honderden bedrijven, duizenden scholieren en bijna alle gemeenten aan meewerken. Elfwegentocht laat zien dat duurzaam reizen nu al kan en versnelt de transitie naar fossielvrij voortbewegen. Deelauto’s zijn een wezenlijk onderdeel van de Elfwegentocht: naast 4 Buurauto’s, zullen er ook 20 elektrische deel-BMW’s rondrijden en startte Trynwalden met een eigen deelauto concept. Binnen de veertien dagen van de Elfwegentocht zal woensdag 11 juli volledig in het teken staan van energie coöperaties en elektrische deelauto’s.

Buurauto