Uitnodiging spektakelstart Elfwegentocht klein

Persbericht: 6 april spektakelstart Friese Elfwegentocht

Friese scholieren en studenten laten zien hoe eenvoudig je kunt reizen zonder gebruik van benzine of diesel. Zij takelen op 6 april a.s. als aankondiging van de Elfwegentocht 2018 de weg naar onze duurzame toekomst over de Oldehove in Leeuwarden. Onderaan de toren paraderen op hetzelfde moment tientallen van de mooiste, modernste en schoonste vervoersmiddelen, die in 2018 beschikbaar zijn voor deelnemers aan de Elfwegentocht.

Actie: Startmoment met reuzenbanner van de Elfwegentocht 2018
Datum: Donderdag 6 april 2017
Tijdstip: 12:00 uur – 12.45 uur
Beeld: Scholieren en studenten takelen een tientallen meters langs spandoek voor de Oldehove. Ook het plein voor de toren wordt bedekt met de weg naar de toekomst. Mensen in schone, duurzame vervoersmiddelen rijden er onder de Elfwegentocht-ereboog door.

Fries initiatief
Friese jongeren vragen met een jaar van acties om een leefbare toekomst, die alleen haalbaar is als we nu al sneller inzetten op duurzame vormen van vervoer en schone energie. Over ruim een jaar viert Friesland de Elfwegentocht: twee weken van schoon vervoer zonder een druppel benzine of diesel van 1 tot en met 14 juli 2018.

Komend jaar kunnen bedrijven, onderwijsinstellingen, gemeenten, dorpen en burgers aanhaken. Op 6 april gaat de actiesite www.elfwegentocht.nl live waar mensen zich kunnen aanmelden en informatie kunnen vinden.
Volg komend jaar het nieuws over de Elfwegentocht op Facebook, Twitter en Instagram via @elfwegentocht en #elfwegentocht.

Dit project van Culturele Hoofdstad (Leeuwarden – Fryslân 2018 / #lf2018) valt onder de verantwoordelijkheid van de vriendenstichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân (www.freonen.frl).