Leeuwarden vanuit een elektrisch treintje

Sinds enkele weken rijdt er een elektrisch aangedreven treintje door de Leeuwarder binnenstad. Initiatiefnemer Jelle de Visser biedt passagiers de mogelijkheid de Friese hoofdstad vanuit een duurzaam vervoermiddel te bekijken. Cultuur en duurzaamheid gaan hand in hand bij dit toeristische concept.

De Visser (63) werd in het buitenland op het idee gebracht van een elektrisch toeristenvoertuig. “Twee jaar geleden waren mijn vrouw en ik op vakantie in Bretagne; daar waren diverse steden waar een toeristisch treintje rondreed. Toen we enkele ritten hadden gemaakt, kreeg ik het idee dit concept ook naar Leeuwarden te brengen. Eenmaal terug in Friesland heb ik Historisch Centrum Leeuwarden verteld wat ik van plan was en hen gevraagd naar een interessante route.”

Na overleg met HCL en de ambtelijke dienst werd een definitieve route vastgesteld, startend en eindigend bij het Wilhelminaplein. Toen werd het tijd een geschikt treintje aan te schaffen. Dit ging niet zonder slag of stoot. “De wereldwijde hofleverancier op het gebied van stadstreintjes, Dotto, maakt geen duurzame varianten”, vertelt De Visser. Na lang zoeken vonden we destijds (2015, red.) een firma die deze elektrische voertuigen wel levert: het Chinese Dorlin, als enige ter wereld.”

Duurzaamheid
De Visser houdt duurzame ontwikkelingen nauwgezet bij, ook vanwege zijn functie als Leeuwarder PvdA-raadslid. “Ik vind het heel belangrijk hoe de wereld voor volgende generaties wordt achtergelaten. Daar komt bij dat Nederland één van de laagst gelegen landen ter wereld is. Als er ergens een land is dat belang heeft bij een klimaat dat niet verder verslechtert, bij een zeespiegel die niet verder stijgt, is het ons land wel.”

Zijn betrokkenheid bij duurzaamheid kwam ook in een recente motie over aardwarmte naar voren. De geboren Wartenster wilde dat heetwaterleidingen, gebruikt om gebouwen en instellingen van energie te voorzien, in gemeentehanden blijven. “Drie partijen hebben inmiddels een concessie gekregen om gaten te boren en heet water te leveren. Er moet naar mijn mening echter, net als bij elektriciteit en hoogspanningsdraden, geen sprake zijn van marktwerking of particulier eigendom. Gasleidingen en stroomkabels zijn in Nederland in overheidshanden. Dit moet ook gelden voor heetwaterleidingen die in de toekomst onder de straten liggen.”

Elfwegentocht
Duurzaam vervoer is ook een onderwerp dat De Visser met belangstelling volgt. “We zitten nu in een overgangsfase. Je hebt vervoermiddelen die op waterstof gaan rijden, je hebt dit elektrische stadstreintje. Ik ben benieuwd naar de ontwikkelingen.”

Een Culturele Hoofdstad-project dat duurzaam vervoer extra op de kaart gaat zetten is de Elfwegentocht, waarbij van 1 t/m 14 juli 2018 in Fryslân zoveel mogelijk mensen zonder benzine of diesel reizen. “Een mooi project”, geeft het raadslid aan. “Het is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat, maar als er genoeg druppels op een gloeiende plaat zitten, koelt hij wel af. Het is noodzakelijk om stappen te zetten op dit terrein. De Elfwegentocht is daar een voorbeeld van.”

Kijk voor meer informatie over de elektrische stadstrein op www.citytrainleeuwarden.nl.

(Tekst: Richard Tjalsma)

De elektrische stadstrein op het Wilhelminaplein in Leeuwarden (links Jelle de Visser)