Friese onderwijs sluit aan bij Elfwegentocht

Onderwijs sluit aan bij Elfwegentocht

De Elfwegentocht weet steeds meer belangstellenden aan zich te binden. Ook het Friese onderwijs committeert zich sinds kort aan de duurzame idealen van het initiatief. Belangrijkste doelstelling hierbij: het mobiliseren van studenten en docenten om van het project een succes te maken. Marga Witteman, als coördinator verantwoordelijk voor deze samenwerking, toont zich opgewekt over de ontwikkelingen.

Om een omvangrijk project als de Elfwegentocht in goede banen te leiden, dienen er praktische hobbels te worden genomen. Deze ‘hobbels’ kunnen mede door studenten worden opgelost. “De Elfwegentocht moet eigenlijk het visitekaartje worden voor alle gave, duurzame dingen die in Friesland gebeuren”, aldus Marga. “De hele mienskip draagt bij aan deze tocht; mijn taak bestaat uit het faciliteren van studenten om hen een bijdrage te laten leveren aan dit project. Concreet probeer ik binnen het onderwijsprogramma het Elfwegentocht-thema te implementeren binnen bestaande opdrachten. Hiervoor is het allereerst van belang de scholen mee te krijgen in onze gezamenlijke droom. Vandaar dat ik nu veel gesprekken voer met alle lagen in het Friese onderwijs.”

De integratie van opdrachten in het onderwijs is volgens Marga noodzakelijk voor een succesvolle samenwerking. “Wanneer studenten dit als een nevenactiviteit doen, kunnen ze zich er namelijk niet volledig op toeleggen. Als het een deel is van hun studie, wordt het voor hen veel makkelijker om een bijdrage te leveren.”

De toekomst van het plan ziet er florissant uit. “Het groeit als kool”, vertelt Marga. “We gaan nu ook samenwerken met Kunstkade en pabo-studenten, zodat het project ook wordt uitgezet richting de basisscholen. Het Nordwin College heeft onlangs aangegeven tevens hun voortgezet onderwijs-afdelingen erbij te betrekken. De reacties van de scholen zijn dus erg enthousiast; inmiddels hebben alle mbo’s en hbo’s – mede bij monde van het overkoepelende platform Knowledge 2018 – toegezegd mee te doen aan de Elfwegentocht.

Ook belangstelling om als onderwijsinstelling mee te werken aan de Elfwegentocht? Neem contact op met Marga Witteman via marga@elfwegentocht.nl.