Boer Jaring Brunia

Boer Brunia boert zoals de natuur het bedoeld heeft

De 31-jarige Jaring Brunia hanteert een duidelijke visie bij zijn boerenbedrijf in Raerd. Toen hij deze ruim 7 jaar geleden begon, werd één ding al snel duidelijk: hij zou het gaan doen op zijn eigen manier.

“Ik bezit als boer een klein stukje van deze aarde en vind het belangrijk dat ik daar op een toekomstbestendige wijze mee omga”, zegt Brunia. “Toen ik begon als boer dacht ik na over de inrichting van mijn bedrijfsvoering. Ik wilde boeren zoals de natuur het bedoeld heeft; gebruikmakend van mijn land, koeien en gras. Mijn doel was een boerderij die zonder input kan draaien. Dit is beter voor het klimaat en ook voor mijn portemonnee. Natuurlijk heb ik nog wel input, maar dat is gigantisch afgenomen. Het werk laat ik zoveel mogelijk doen door de koeien zelf. Een koe kan prima zelf zijn gras uit het land halen en als hij daar lekker aan het lopen is, poept hij daar ook. Dat leidt tot veel minder tractorbewegingen. In het voorjaar, de zomer en herfst heb ik voor mijn dagelijkse werkzaamheden eigenlijk geen trekker nodig. Behalve voor incidentele zaken als maaien en bemesten.”

Duurzame alternatieven
Boeren vormen binnen Fryslân een groep die veel diesel gebruikt. De Elfwegentocht wil ook hén verleiden om van 1 t/m 14 juli 2018 fossielvrije brandstofalternatieven een kans te geven. Tijdens deze twee weken rijden zoveel mogelijk mensen in de provincie zonder benzine of diesel. “Of fossielvrij werken ook voor boeren haalbaar is? In algemene zin is twee weken lang zonder tractor lastig voor boeren. Blauwe diesel kan echter uitkomst bieden. Wat ik echter nog waardevoller vind: hoeveel tractorbewegingen kun je uit je bedrijfsvoering schrappen? Als je van 100 bewegingen die je nu maakt, teruggaat naar 40, maak je een enorme duurzaamheidssprong”, vertelt de Friese boer.

Brunia sluit niet uit dat hij in de toekomst een duurzame tractor aanschaft. “Onlangs heb ik bewust een oude tractor gekocht, omdat ik erin geloof dat over een x-aantal jaar een elektrische trekker beschikbaar is. Over vijf jaar ziet de wereld er anders uit. Als tegen die tijd een elektrische variant voorhanden is die prijstechnisch voldoet, sta ik hiervoor open.”

Klimaatprobleem
Het wereldwijde klimaatprobleem baart de Fries zorgen. Vooral het feit dat de oplossingen vooral in technisch opzicht worden gezocht, leidt tot onbegrip bij de boer. “Als een groot gedeelte van de boeren wereldwijd overstapt op een vorm van werken zoals ik en meer bomen zou planten, kunnen we er vrij snel voor zorgen dat de CO2-levels naar beneden gaan. Doordat we de oplossing vaak technisch zoeken en niet weten wat er allemaal mogelijk is door de natuur als oplossing te gebruiken, zetten we nog te kleine stappen. Het is bewezen dat bomen en grasland veel CO2 kunnen vastleggen in de bodem waardoor deze gezonder wordt, net als de voeding voor de mens. Tevens bind je CO2 uit de lucht: een win-winsituatie.”

“Energie is in principe ruimschoots voorhanden op de wereld. Nu moeten we een nieuwe infrastructuur bedenken, die niet te duur wordt, om dit te vangen en transporteren”, besluit Brunia.

(Tekst: Richard Tjalsma)

Boer Jaring Brunia 2
Jaring Brunia op zijn land

(Foto: Hans Jellema)