Jan Atze Nicolai

Wereldproblemen oplossen vanuit de mienskip

Duurzaamheid is volgens wethouder Jan Atze Nicolai het belangrijkste politieke thema van dit moment. Volgens de politicus van PAL GroenLinks kan de energiecrisis vanuit lokale gemeenschappen worden opgelost.

“We staan voor een klimaatcrisis, waar ook een vluchtelingen- en armoedecrisis aan gekoppeld zijn”, vindt Nicolai. “Deze grote problemen worden wereldwijd echter niet opgelost. De enige uitkomst is dat de kwesties van onderop, vanuit de mienskip, worden opgepakt. Samen hebben we zorg voor de aarde, de mensen en de dieren. Binnen een kleine organisatie kun je ideeën bedenken en gaan werken aan de klimaatcrisis.”

Duurzame mobiliteit
Vervoer heeft een groot aandeel in de wereldwijde CO2-uitstoot. Nicolai denkt dat hier grote stappen gezet kunnen worden. “Het vreemde is dat bij een reisje naar Rome het vliegtuig de goedkoopste optie is. Daarna komt de auto en dan pas de trein. Bijna iedereen erkent dat er een duurzaamheidscrisis is, maar tegelijkertijd betaalt de grootste vervuiler het minst.”

Nicolai ziet echter positieve ontwikkelingen. “Lokaal zie je nu veel initiatieven opkomen, zoals de Elfwegentocht. Tijdens dit evenement reist heel Fryslân van 1 t/m 14 juli 2018 fossielvrij. Met dit project maak je mensen bewust van hun gedrag. Daar begint het namelijk bij, het gedrag van mensen. Het is belangrijk dat ze op de fiets naar het werk gaan of een elektrische fiets kopen in plaats van de auto.”

Bewustwording
Van de Elfwegentocht gaat een sterk signaal uit, vindt de wethouder. “De grote kracht is bovendien dat de tocht 14 dagen duurt. Mensen kunnen niet even één dagje thuiswerken. Door een duur van twee weken worden mensen bewust gemaakt van de hoeveelheid fossiele brandstoffen die ze normaal gesproken verbruiken.”

Tot slot denkt Nicolai dat duurzame initiatieven een grotere kans van slagen hebben in Fryslân dan elders in het land. “Onze provincie heeft het mienskipsgevoel. Dan is het makkelijker een gezamenlijk doel te bereiken. In zijn algemeenheid is Fryslân ook een geschikte provincie voor duurzaamheid. We hebben de ruimte voor zonneparken en windmolens. Als het hier niet lukt, lukt het nergens.”

Tekst: Richard Tjalsma

Jan Atze Nicolai

                                                     Jan Atze Nicolai