Honey Highway

Studenten realiseren N32 Honey Highway

Vol trots en enthousiasme zorgen studenten van Van Hall Larenstein en Nordwin dat Rijksweg N32 ter hoogte van Wirdum bij de pompeblêdvijver een prachtige bloemenberm gaat worden. Zij hebben onderzoek verricht naar bodem en streekeigen wilde bloemensoorten voor bijen en advies gegeven voor de grondbewerkingen. Inmiddels wordt de grond in orde gemaakt tot een zaaibed. Op woensdag 25 april zullen zo’n 25 studenten het bloemenzaad gaan uitstrooien. Hier ontstaat volgend voorjaar de eerste Honey Highway van Friesland: een paradijs voor bijen.

Op initiatief van Rijkswaterstaat, de Elfwegentocht en Deborah Post van het initiatief “Honey Highway” wordt een Honey Highway aangelegd in de berm van de N32 met een oppervlakte van 10.000 m2. Het gras is afgemaaid, de kleigrond is gefreesd en deze zal op 25 april ingezaaid worden met streekeigen wilde bloemenzaden. Dit initiatief komt voort uit een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Honey Highway en de Elfwegentocht. “Rijkswaterstaat stelt de grond beschikbaar en maakt dit in orde hiermee vergroten we de biodiversiteit en zorgen we zo voor een duurzamere samenleving”, aldus Jan Jozeph Dalstra van Rijkswaterstaat. “Met Honey Highway levert de berm nectar en stuifmeel van streekeigen bloemen en dat is voedsel voor de inheemse wilde bijen, Nederlandse honingbijen, maar ook hommels, vlinders en andere insecten,” legt Deborah Post uit.

Gezamenlijke inzet
Een Honey Highway vraagt wel iets van de omgeving en de groenbeheerders. “De studenten en inwoners van het dorp Wirdum die zij gesproken hebben zijn enthousiast,” aldus Deborah en Jan Jozeph. We hopen dat inwoners meehelpen het bloemenzaad uit te strooien en in te harken op woensdag 25 april. Het tijdstip is van 11.00-16.00 uur. Het maaien van de bloemen in de berm wordt aangepast op de bloeifasen van de bloemen, aldus Jan Jozeph. In het voorjaar wordt een groot bijenhotel geplaatst bij de Carpoolstrook. En zullen studenten terugkomen om monitoring te doen. Ook zal er nog gezocht worden naar een geschikte plek voor een biodynamische bijenkast met als doel terugbrengen van de oorspronkelijke Nederlandse honingbij. Hiervoor doet Deborah Post graag een oproep voor een biodynamische imker in de buurt.

Honey Highway
Er is veel groen in Nederland, maar er zijn te weinig bloemen. Honey Highway is een initiatief van biologisch-dynamisch imker Deborah Post. Zij wil iets doen aan de massale bijensterfte in Nederland. Mensen hebben bijen immers nodig. Ze staan aan het begin van onze voedselketen. Door bermen van Rijkswegen en Provinciale wegen en dijken in te zaaien met meerjarig streekeigen wild bloemenzaad met 44 soorten wordt een blijvend paradijs voor bijen gecreëerd.