Groepsfoto Wy dogge mei

Provincie Fryslân: ‘Wy dogge mei!’

De provincie Fryslân levert graag een bijdrage aan de Elfwegentocht. Zowel financieel als actief. Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân reist tijdens de Elfwegentocht voor het werk in elk geval fossielvrij. De medewerkers zijn opgeroepen om ook in actie te komen, door bijvoorbeeld vaker de fiets te pakken, fossielvrij te carpoolen of thuis te werken. Zondag 14 juli rijden auto’s van de provincie mee in de grootste duurzame parade ooit.

Duurzaamheidsgedeputeerde Michiel Schrier vertelt: ‘Ik vind dit een mooi initiatief. Ons klimaat verandert door de uitstoot van broeikasgassen. Onze energievoorraad van olie en gas raakt op. En de energieprijzen gaan op termijn flink stijgen. Daarom moeten wij in actie komen. Provincie Fryslân wil haar bijdrage leveren aan de energietransitie. Daarmee dragen wij bij aan nationale, Europese en wereldwijde afspraken. Wij zetten in op energie besparen en duurzame energie opwekken. Een initiatief als de Elfwegentocht helpt om mensen bewust te maken dat er wat moet gebeuren’.

Geïnteresseerd in het werk van de provincie op het gebied van energietransitie? Volg het nieuws via twitter @EnergieFrl of kijk op www.fryslan.frl/energietransitie. U kunt zich hier ook abonneren op de maandelijkse digitale nieuwsbrief.

Groepsfoto Wy dogge mei