Durk Durksz

“Niemand kan iets op de Elfwegentocht tegen hebben”

Durk Durksz is op meerdere manieren bezig met duurzaamheid; zowel als wethouder in De Fryske Marren, als onderzoeker Duurzame energie bij Wageningen Livestock Research.

Durk is voorstander van het gebruik van duurzame brandstoffen. “Elektrisch, duurzame gassen, waterstof; er zijn meerdere opties. Ook de fossielvrije brandstoffen uit reststromen zijn interessant. Zelf rijd ik sinds mei met plezier op blauwe diesel. Het is jammer dat dit iets duurder is dan de reguliere variant. Gangbare brandstoffen met CO2-uitstoot moeten worden belast, waardoor schone brandstoffen goedkoper zijn.”

Elfwegentocht
Een evenement waarbij duurzame brandstoffen massaal gebruikt worden, is de Elfwegentocht van 1 t/m 14 juli 2018. Tijdens dit LF2018-project reist heel Fryslân fossielvrij. “Hiermee zet je het rijden op duurzame brandstoffen op de kaart, op een heel positieve manier. Niemand kan hier iets op tegen hebben. Daarom krijgt de Elfwegentocht nu ook zoveel publiciteit.”

Tijdens het evenement kunnen Friezen en bezoekers van Friesland duurzame vervoermiddelen gebruiken. Voor dieselrijders ziet Durk kansen én verbeterpunten. “Ze kunnen vandaag nog blauwe diesel tanken, technisch is er geen enkel probleem. Er zijn echter nog onvoldoende tankpunten. Tussen nu en 1 juli 2018 zouden alle tankstations in Friesland zich verplicht moeten voelen om blauwe diesel of andere fossielvrije varianten aan te bieden.”

Landelijke overheid
De landelijke overheid stimuleert duurzame brandstoffen onvoldoende, vindt Durk. “Het verbruik hiervan is nog niet zodanig dat de praktijk het massaal overneemt. Daarom een oproep aan de overheid om het langer dan nu én meer te stimuleren om een doorbraak te krijgen.” Durk hoopt dat de Elfwegentocht ook een bijdrage levert aan de overstap naar schoon vervoer. “Als het na die 14 dagen in elkaar kakt, hebben we twee weken lang ons best gedaan en daarna deden we allemaal een plas en bleef alles zoals het was. Dat moeten we voorkomen. Daarom roep ik tankstations in Friesland op om initiatieven als de Elfwegentocht te ondersteunen en fossielvrije brandstoffen aan te bieden. Iedere burger moet zelf kunnen kiezen welke brandstof hij tankt.”

Gemeente De Fryske Marren is een van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân.

Tekst: Richard Tjalsma

Durk Durksz

Durk Durksz