Milieudefensie wil voorrang voor duurzaam verkeer

Fietsers en voetgangers komen er slecht vanaf in Nederlandse steden, zo vindt Milieudefensie. Uit onderzoek van Geodan, in opdracht van Milieudefensie en gebruik makend van data van 20 binnenlandse steden, blijkt dat 55 procent van de stedelijke ruimte wordt gereserveerd voor auto’s, 33 procent voor voetgangers en slechts 12 procent voor fietsers.

“Als we het leven in de stad prettig, veilig én gezond willen maken, moeten gemeenten en het Rijk snel werk maken van autoluwe steden”, aldus Anne Knol, campagneleider Duurzame Mobiliteit van Milieudefensie in gesprek met Radio Beverwijk.

Kijk hier voor meer informatie over het onderzoek.

Petitie
Milieudefensie pleit nu voor meer duurzaam verkeer in Nederlandse steden middels een petitie. Hierin worden gemeenten en het Rijk opgeroepen ervoor te zorgen dat:
– vervoer niet meer vervuilend is;
– er meer ruimte komt voor fietsen en wandelen;
– het openbaar vervoer efficiënt en voor iedereen bereikbaar is.

De petitie tekenen kan via onderstaande link:

Wie heeft er voorrang in jouw wijk?

Fijn! In mijn wijk krijgen wandelaars de meeste ruimte. Logisch ook, want daardoor is er meer plek voor spelen en natuur in plaats van voor vervuilende auto’s. Benieuwd wie er voorrang krijgt in jouw wijk? Kijk op: http://bit.ly/2u7O2Ji

Informatie per stad vind je via onderstaande link:

Van wie is de Stad?

Van oudsher is de stad een plek waar mensen samenkomen, maar in de loop der tijd heeft de auto die ruimte ingenomen. Grachten werden gedempt en omgevormd tot stadswegen, pleinen kwamen vol auto’s te staan en bij ieder nieuw huis kwam minstens één parkeerplek. Terwijl de autoaantallen stegen, steeg ook het aantal inwoners van onze steden.