Sjoerd Bootsma

“De toekomst is groen”

Sjoerd Bootsma, programmaleider van Leeuwarden-Fryslân 2018 en bekend van festival Welcome to the Village, denkt dat cultuur en duurzaamheid elkaar kunnen versterken.

We zijn er echter nog niet volgens Sjoerd. “Iedereen moet het twee keer zo goed doen als nu. Een initiatief als de Elfwegentocht, onderdeel van Leeuwarden-Fryslân 2018, kan daarbij helpen. Je kunt cultuur namelijk inzetten als katalysator van maatschappelijke veranderingen. Duurzaamheid gaat over gedrag, niet over techniek. Voor kunst en cultuur geldt hetzelfde: met cultuur kun je vraagstukken analyseren en kunstenaars inzetten om tot ‘absurde’ ideeën te komen.”

Elfwegentocht
Eén van die ideeën is de Elfwegentocht, waarbij heel Fryslân van 1 t/m 14 juli 2018 fossielvrij reist. “Dat is een totaal gestoord idee”, zegt Sjoerd. “En daarom vinden mensen het leuk om eraan mee te werken. Het prikkelt de verbeelding en doet stof opwaaien. Dat zijn altijd de goede projecten.”

“De grotere kracht zit in het feit dat je een maatschappelijk debat aanzwengelt. Mensen gaan nadenken over hun eigen gedrag. Natuurlijk zijn er altijd personen die het niks vinden, maar deze fossielen – en hun opvattingen – sterven vanzelf uit. Uit landelijke trends blijkt, dat mensen boven de 65 duurzaamheid minder belangrijk vinden, terwijl mensen onder de 35 het als een van de belangrijkste thema’s zien. Dat zegt mij genoeg: de toekomst is groen.”

Het hart raken
Sjoerd denkt dat de Elfwegentocht een aanwinst is. “Dit evenement past heel goed in het totale programma van Leeuwarden-Fryslân 2018. Het gaat over de vraag in welke samenleving we over 20 jaar willen wonen. Wij geloven dat het een sociale en biodiverse wereld moet zijn en daar draagt dit project aan bij. In alle programmaonderdelen proberen we de mensen niet alleen in het hoofd, maar juist ook in het hart te raken. Ik denk dat de Elfwegentocht hier een goed voorbeeld van is. Het is poëtisch, spreekt tot de verbeelding en raakt mensen in hun gevoel.”

Tot slot vraagt Sjoerd zich af: “En als het twee weken lukt, waarom dan niet een heel jaar?”

Festival Welcome to the Village is een van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân

Tekst: Richard Tjalsma

Sjoerd Bootsma

                                                         Sjoerd Bootsma