Frisian Eco Car Elfwegentocht

“De Elfwegentocht geeft energie”

Onderwijsinstelling ROC Friese Poort heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Dit blijkt onder meer uit Centrum Duurzaam, een onderdeel binnen de school dat studenten en andere belangstellenden wijst op het belang van duurzaamheid.

“Wij willen als Centrum Duurzaam iets toevoegen aan de opleidingen Bouw, Techniek en ICT voor al onze vestigingen (Leeuwarden, Sneek, Drachten en Emmeloord, red.)”, vertelt Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam. “Elke opleiding werkt vanuit een onderwijsprogramma, wij voegen daar praktijkgericht onderwijs aan toe over een actueel duurzaam thema in samenwerking met het bedrijfsleven.”

De studenten van ROC Friese Poort hebben hierdoor de afgelopen jaren meerdere duurzame voertuigen gemaakt: drie solarboten, een zonnepont in Harlingen, de Frisian Eco Car en een eco-bus voor een zorginstelling.

Elfwegentocht
Deze voertuigen komen goed van pas tijdens de Elfwegentocht van 1 t/m 14 juli 2018, wanneer zoveel mogelijk mensen in Fryslân duurzaam reizen. Een mooi project, vindt Roeland. “Het is bedacht door jonge mensen en zet iedereen aan tot het maken van andere keuzes. Speciaal voor de Elfwegentocht hebben onze studenten duurzame voertuigen ontwikkeld. Het gaat om CitySteps, vervoermiddelen voor korte afstanden in de stad. Ergens in de komende weken organiseren we een bijeenkomst waar de studenten de eindproducten presenteren.”

Roeland raakte onlangs extra geïnspireerd tijdens een bijeenkomst van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. Een spreker vertelde daar over het bestaan van blauwe diesel, waardoor dieselrijders toch op een duurzame manier kunnen reizen. “Dat kunnen mensen gewoon in de dieselauto gooien en dan rijden ze fossielvrij! Hoe makkelijk is het. Op die manier inspireren we elkaar en laten we zien op een andere manier te kunnen voortbewegen.”

Naar werk fietsen
Roeland heeft alvast ambitieuze plannen voor de Elfwegentocht gemaakt. “Normaal gesproken reis ik van april tot en met oktober één keer per week op de fiets naar mijn werk. Ik woon in Kollum, dus dat is 68 kilometer per dag. De Elfwegentocht inspireert mij om tijdens de twee fossielvrije weken élke dag naar mijn werk te fietsen.”

Bezoek hier de website van Centrum Duurzaam.

Frisian Eco Car ElfwegentochtDe Frisian Eco Car

Foto: Branko de Lang
Tekst: Richard Tjalsma