13 juli Binnenvaart Symposium

De provincies Overijssel, Fryslân en Zuid-Holland organiseren een symposium op vrijdag 13 juli over duurzaamheid in de binnenvaart, met als titel:

Emissieloos varen: Hoe te realiseren voor 2030?

Waarom dit symposium over de binnenvaart?

  • De binnenvaart staat momenteel voor een grote uitdaging: Emissieloos varen.
  • Op dit moment zijn er in Nederland al havens die een korting geven van 20% op het binnenhavengeld indien een binnenvaartschip voldoet aan gestelde duurzaamheidseisen.
  • Door het inzetten van nieuwe technologieën is het reeds mogelijk duurzamer te varen.
  • Bedrijven en overheden stellen steeds hogere eisen aan de binnenvaart als het gaat om CO2 uitstoot.

Tijdens de bijeenkomst krijgt u een goed beeld van mogelijke innovatieve oplossingen, het transitiepad en komen onder andere de volgende vragen aan de orde:

  • Waar staat de binnenvaart nu?
  • Hoe kan er met de huidige technische ontwikkelingen ingespeeld worden op de toekomst van deze onmisbare schakel in de logistieke keten?
  • Op welke manier kunnen provincies bijdragen aan de versnelling?
  • Wat is de rol van verladers die gebruik maken van de binnenvaart?
  • Zijn er andere samenwerkingsvormen nodig om te versnellen?

Het symposium vormt een onderdeel van de Elfwegentocht, een uniek evenement dat plaats vindt van 1 t/m 14 juli en wordt georganiseerd op een unieke locatie, namelijk het eiland Marchjepolle in het Tjeukemeer.  Dit wilt u niet missen!

Van 11.30 tot 16.00 willen we met u de dialoog aangaan over het bereiken van een emissieloze binnenvaart in 2030. Daarna is er de gelegenheid om met elkaar te netwerken.

Aansluitend kunt u optioneel ook kiezen om in Fryslân te blijven voor diner, duurzaam toneelstuk en overnachting. Een aanrader!

Geef uw interesse door op deze aanmeldpagina en u ontvangt vervolgens een bevestiging per mail, het uitgebreide programma en aanvullende gegevens over het vervoer van en naar het eiland Marchjepolle.

Programma ‘Emissieloos varen: Hoe te realiseren voor 2030?’

11.15
Overvaren vanaf veerpont, parkeerplaats De Lanen / De Wiel langs de A6. (Vanaf Joure/Sneek is de afslag parkeerterrein de Wiel, vanaf Lemmer naar Joure/Sneek heet het De Lanen).

11.30
Welkomstwoord door gedeputeerde Michiel Schrier, provincie Fryslân en gedeputeerde Bert Boerman, provincie Overijssel.

12.00
Lunch: lopend buffet van streekproducten

12.30 – 12.35
Aanvang onder bezielende leiding van dagvoorzitter Marijke Roskam
Zorgt voor scherpte, energie en humor op congressen en events. Bekend van BNR.

Marijke Roskam

12.35 – 12.50
Knokken voor Nederland als groene koploper
Tweede Kamerlid Suzanne Kröger
Suzanne houdt zich in de Tweede Kamer bezig met onder andere wegen, water, scheepvaart.

12.50 – 13.20
Groene Corridor als aanjager voor emissieloos varen                        

CCT (voorheen NedCargo) Bert van Grieken, Director MultiModal
Achtergrond en uitleg Groene Corridor – gezamenlijke ambitie om te komen tot een klimaatneutrale corridor tussen Zoeterwoude en de haven van Rotterdam. Van pilot tot opschaling.

Bert van Grieken

13.30 – 14.00
Naar een duurzamere binnenvaart
EICB, Khalid Tachi, Managing Director
Beschrijving transitiepaden binnenvaartsector.                              

Khalid Tachi

14.10 – 14.40
Implementatie van duurzame maritieme technieken                    
Netherlands Maritime Technology, Marnix Krikke. Innovation & Human Capital DirectorTechnische ontwikkelingen en de rol die de overheid hierin kan spelen. Praktijkvoorbeeld: zero emissie veerponten project.

Marnix Krikke

14:40 – 15.00
Pauze

15:00 – 16.00
Pilots / innovatieve ontwikkelingen

Transitiebrandstof
Future Fuels , Germ Wiersma Directeur DGA  Waar komt biobrandstof vandaan en wat zijn de voordelen? Van welke grondstoffen kun je HVO maken  En een schets van de komende ontwikkeling van het gebruik afvalstoffen in het kader van de circulaire economie.

Germ Wiersma

Inzet van biobrandstoffen voor de scheepvaart
GoodFuels, Isabel Wenten Business Development manager. Hoe ziet de markt eruit? Klantvoorbeelden met uitleg over emissievoordelen, huidige wetgeving en welke rol CO2 hierin speelt.

Isabel Wenten

Praktijkervaring Diesel / Electrisch
Skoon energy ervaring met Binnenvaartschip Borelli van schipper Patrick Hut
Peter Paul van Voorst tot Voorst

Praktijkervaring Wateremulsie
Binnenvaartschip Empresa,  schipper Aldert Hoekstra

16.00 – 17.00
Netwerkgelegenheid

Aansluitend kunt u optioneel ook kiezen om in Fryslân te blijven voor diner, duurzaam toneelstuk en overnachting. Een aanrader!

binnenvaartschip