Sticker It giet oan Elfwegentocht

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 

Elfwegentocht kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de Elfwegentocht App, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Elfwegentocht verstrekt. Elfwegentocht kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

– Informatie over hoe u zich vervoert

 

WAAROM Elfwegentocht GEGEVENS NODIG HEEFT

Elfwegentocht verwerkt uw persoonsgegevens om de app te laten werken en voor onderzoek naar anders reizen tijdens de Elfwegentocht. Daarnaast kunnen de gegevens gebruikt worden om per email contact met u op te nemen naar aanleiding van uw deelname aan de Elfwegentocht.

 

HOE LANG Elfwegentocht GEGEVENS BEWAART

Elfwegentocht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit betekent dat uw gegevens verwijderd worden nadat er geen contact of onderzoek meer plaatsvindt. Dit heeft een maximum termijn van één jaar na beëindiging van de Elfwegentocht.

 

DELEN MET ANDEREN

Elfwegentocht verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan non-commerciële derden voor onderzoek naar alternatief reizen in het kader van de Elfwegentocht.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@elfwegentocht.nl. Elfwegentocht zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Elfwegentocht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Elfwegentocht verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Elfwegentocht op via info@elfwegentocht.nl. Elfwegentocht is als volgt te bereiken:

 

Postadres: James Wattstraat 4, 8912 AR Leeuwarden

Vestigingsadres: James Wattstraat 4, 8912 AR Leeuwarden

E-mailadres: info@elfwegentocht.nl