Sticker It giet oan Elfwegentocht

Provincietour Zeeland

Provincie: Zeeland
Vervoer: blauwe diesel
Thema: zilte teelt, wind- & getijdenenergie

07.30 Stap in de bus bij Mediamarkt Mortiereboulevard 4, Middelburg

08.00-09.00 Jacobahaven. Hier kan ook ingestapt worden.

10.15 Kijktoren bij de Krammersluizen.  Hier kan ook ingestapt worden.

14.45 Aankomst in Friesland in Ferwert van de Zeeuwse delegatie

10.00 – 17.00 Zilte dag in Ferwert met excursies, fietstochten en zilte proeverijen.

Doe mee en meld je aan via onderstaand formulier (scroll naar beneden)! N.B. Nu nog 5 plaatsen in de bus, of rijdt er achteraan (wel duurzaam!)

Zeeland is land in zee. In Zeeland hebben we het getij, de meeste zonne-uren en bijna altijd wind. Daarom maken we gebruik van een mix aan middelen voor het opwekken van duurzame energie: getijdenenergie, windenergie op land en in zee en zonne-energie. In Zeeland uitgebreid aandacht voor de gigantische nieuwe windparken die worden gebouwd en hoe Zeeland van getijdenenergie een exportproduct maakt.

In Ferwert, Friesland is er vooral aandacht voor verzilting: een probleem waarbij het zoutgehalte van de bodem in kustgebieden hoger wordt door klimaatverandering en zeespiegelstijging. Zowel Zeeland als Friesland kampen hiermee. vandaag steken de Friezen en Zeeuwen de koppen bij elkaar over hoe om te gaan met één van de gevolgen van klimaatverandering: de verzilting van het land. Het probleem én de oplossing komen aan bod: verzilting, zilte teelt en koken met zilte producten.

In het dorp Ferwert is vandaag iedereen vanaf 10.00 uur welkom voor excursies, workshops, een zilte markt en culinaire hapjes van zilte teelt producten (zie hieronder voor het programma). Rond 15.00 uur verwachten we hier de Zeeuwse delegatie en zullen we uitvinden wie er nu het lekkerst zilt kan koken, de Zeeuwen of de Friezen.

De Zeeland tour reist in een Arrivabus op HVO van Middelburg (07.30) naar de Jacobahaven (08.00) via de uitkijktoren bij windpark De krammer (10.15) naar Sloterdijk voor een Dutch Weedburger (12.30) naar Ferwert. En niet vergeten: drie roeifietsers fietsen in één dag van Zeeland naar Ferwert!! Zij vertrekkken al om 06.00 uur.