Over de Elfwegentocht

De roep van de Friese jeugd om twee fossielvrije mobiliteitsweken te organiseren wordt gehoord! Van 1 t/m 14 juli 2018 rijden alle mensen in Fryslân met duurzame vervoermiddelen. Vanaf de provinciegrenzen zullen elektrische auto’s, taxi’s, deelauto’s, groengasbussen, Segways, ligfietsen, elektrische boten en andere bijzondere voertuigen het verkeersbeeld bepalen. Het worden twee weken feest zonder een druppel benzine! 

Parade van futuristische voertuigen

Fryslân krijgt in juli 2018 de grootste parade van futuristische voertuigen ooit. Innovatieve duurzame voertuigen komen vanuit de hele wereld richting Fryslân. Natuurlijk worden ook alle Friezen zelf uitgedaagd om een duurzaam voertuig te bedenken en mee te doen. Van jong tot oud, van basis- tot hogeschool en van straat en dorp tot energiecoöperatie: de hele mienskip kan meedoen!

Vragen of ideeën? Neem contact op via info@elfwegentocht.nl.

Studenten

Het idee voor de Elfwegentocht komt van Friese studenten. In Fryslân zijn 50.000 studenten; zij worden uitgedaagd een concrete bijdrage te leveren en denken mee over het evenement in juli 2018.

Meedoen vanuit het onderwijs aan de Elfwegentocht? Neem contact op met Marga Witteman (marga@elfwegentocht.nl).

Fossielvrije Friese pilots

De Friese mienskip is enthousiast over de Elfwegentocht en wil graag meedenken over het evenement. Daarom organiseren wij pilots in Friese dorpen om de inwoners kennis te laten maken met de plannen.

Friese studenten en andere ambassadeurs van de Elfwegentocht gaan langs de deuren om mensen te informeren over deze tocht. De bedenkers van de Elfwegentocht praten onder meer met energiecoöperaties, voetbalclubs, grootouders en kerken. Wat is voor mensen belangrijk om mee te kunnen doen aan de Elfwegentocht? Wat hebben zij hiervoor nodig?

Meer weten over deze ‘dorpenaanpak van onderop’? Neem contact op via info@elfwegentocht.nl.

Leeuwarden – Fryslân 2018

De Elfwegentocht maakt deel uit van het Culturele Hoofdstad-project Fossielvrij Friesland en behoort hiermee tot het programma van Leeuwarden – Fryslân 2018.

Freonen fan Fossylfrij Fryslân

De Elfwegentocht is één van de projecten van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. Deze stichting bestaat uit Freonen. Tientallen bedrijven, scholen, dorpen en gemeenten in Fryslân zijn al Freon en zetten zich in voor een fossielvrije provincie. Kijk voor meer informatie op de website van de Freonen.

Elfwegentocht-onderzoeksgroep

De Elf­wegen­tocht-onderzoekgroep vanuit Culturele Hoofdstad, Rijkswaterstaat, NS, Arriva, diverse gemeenten in Fryslân en Urgenda bekijkt de uitdagingen en zoekt naar oplossingen op maat.