’t Hasker Pompke

Een vrolijke duurzame station dat inwoners en gasten van Oudehaske inspireert en faciliteert om twee weken – en vooral veel langer – fossiel vrij voort te bewegen.

Alles begint met een idee. Twee ideeën maken samen een mooi nieuw verhaal. Jongeren hadden een idee: ’twee weken feest zonder een druppel benzine’. In Oudehaske zit Wiersma; leverancier van blauwe diesel voor bedrijven. Inwoners van Oudehaske kregen een idee: blauwe diesel laagdrempelig toegankelijk te maken voor particulieren. En hier start het verhaal van it Hasker Pompke; Oudehaske set de tosken yn in nije tijd!

’t Hasker Pompke: van 1-14 juli een vrolijke bruisende duurzame ontmoetingsplaats.

Bij de Hasker Utgongen 1, 8465 SJ Oudehaske.
Tussen de Poiesz en Haico Bouma

Download hier het dagprogramma van it Hasker Pompke!

Luister naar het radiofragment op het NOS Radio 1 Journaal van 30 juni.

In it Hasker Pompke kan je:

  • blauwe diesel kan tanken bij een bemand tankpunt;
  • een elektrisch (bak-) fiets of auto kunt uitproberen en  opladen.
  • elke dag tijdens het ‘Bliid Oerke’ jouw auto kunt laten voltanken door een bekende pompgastheer of -vrouw;
  • of je laat verrassen door activiteiten die verenigingen en organisaties uit Oudehaske organiseren in en rond het station;
  • interessante en inspirerende ontmoetingen hebt in de ‘iepen hûskeamer’

Download hier de Flyer Hasker Pomke

Of kijk voor actuele informatie op Facebook #ithaskerpompke