De Deelnemers

Studenten, ondernemers, muzikanten, ambtenaren, boeren… ze doen allemaal mee! Lees hieronder waarom ze zo enthousiast worden van de Elfwegentocht. Word je ook enthousiast? Upload hier je foto!

Douwe Snoek

Directeur Snoek Puur Groen

Grouw

Luitzen Jager

adviseur Royal HaskoningDHV

Heerenveen

Jort Van zutphen

Weidum

Marijke de Jager

NHL Stenden hogeschool

NES

Jelle Gerbrandy

Ontwerpleider Roelofs Advies en Ontwerp

Drylts

Anton Wijnstra

Logopedist, praktijkhouder

Weidum

Alie Tienstra

Verzorgende ig/gepensoneerd

Ritsumasyl marsum

Gideon Goudsmit

Direkteur

Amstelveen

Gerryt Bouma

ambtenaar Wetterskip Fryslân

Dokkum

Laas Douma

Eigenaar garagebedrijf

ST.-ANNAPAROCHIE

Minke Strikwerda

Pianostemster

Snits

Van der Velde Slaapcomfort

Beddoloog

Winsum

Henny Bruynzeel

Architect, stedenbouwkundige

Ureterp

Zwanetta Vd velde

Drachten

BSO Akkrum Akkrum

Akkrum