Mienskip Aksje

Welke school overtuigt de meeste Friezen om mee te doen met de Elfwegentocht? En welke school helpt daarmee het klimaat het meest? Dat is de Mienskip Aksje!

Nadat de lesbrief over de Elfwegentocht in de klas is behandeld, gaan scholieren gewapend met stickers, flyers en een aanmeldformulier langs deuren om de ‘mienskip’ ervan te overtuigen dat zij mee moeten doen aan de Elfwegentocht omdat dat van belang is voor de toekomst van de jonge generaties.

Iedereen die wordt overtuigd door een leerling om twee weken lang de benzine of dieselauto in te ruilen voor duurzaam vervoer, kan dat aangeven op deze pagina.

Wij tellen alle mensen bij elkaar op* en daar komt een winnende school uit die mooie prijzen kan winnen, zoals een laadpaal voor elektrische fietsen op het schoolplein.

*om kleine scholen evenveel kans te geven om te winnen, delen wij het aantal mensen door het aantal scholieren per school.

Ecoteams Nordwin College 1 december